Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.27, godz. 03:41
kontakt
NOWAGALA

Komunikaty

15/05/20 17:14 NOWAGALA: NOWAGALA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/20 17:36 NOWAGALA: Uchylenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
31/03/20 22:14 NOWAGALA: NOWAGALA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:12 NOWAGALA: NOWAGALA formularz raportu rocznego
18/03/20 14:01  brak uprawnień Ograniczenie mocy produkcyjnych o 75 proc. miesięcznie obniży wynik Ceramiki Nowej Gali o 2 mln zł
13:29 NOWAGALA: Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
21/02/20 14:12 NOWAGALA: Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/02/20 18:45  brak uprawnień Ceramika Nowa Gala ma umowy z Cerrad na produkcję i sprzedaż swoich towarów
18:13 NOWAGALA: Zawarcie istotnych umów z Cerrad Sp. z o.o.
12/02/20 18:16 NOWAGALA: Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:53 NOWAGALA: Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
10/02/20 18:39 NOWAGALA: Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
04/02/20 16:29 NOWAGALA: Dokonanie odpisów aktywów zgodnie z MSSF5
31/01/20 12:11 NOWAGALA: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną
28/01/20 14:14 NOWAGALA: Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
baner_SCANER_920X112_10.jpg