Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.24, godz. 11:45
kontakt
BLKCHNLAB

Komunikaty

22/10/20 18:58  brak uprawnień BTC STUDIOS SA (34/2020) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu NewConnect
20/10/20 09:20 BTC STUDIOS S.A.: Premiera gry "TAFFY: FEED THE KITTY"
19/10/20 09:00 BTC STUDIOS S.A.: Nawiązanie współpracy z Pacific Media Group w związku z planami wejścia na rynki Azji Południowo-Wschodniej, w tym Chin
16/10/20 19:27  brak uprawnień BTC STUDIOS SA (33/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
19:20 BTC STUDIOS S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
05/10/20 21:23 BTC STUDIOS S.A.: Dookreślenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii J
01/10/20 20:14 BTC STUDIOS S.A.: Postępy prac w produkcji gier - raport miesięczny
30/09/20 20:39  brak uprawnień BTC STUDIOS SA (32/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
20:33  brak uprawnień BTC STUDIOS SA (31/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii J
20:15 BTC STUDIOS S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
20:08 BTC STUDIOS S.A.: Informacja o planowanej rewizji opublikowanej prognozy wyników finansowych na lata 2020 - 2024
17/09/20 19:05 BTC STUDIOS S.A.: Zamknięcie subskrypcji akcji serii J
01/09/20 22:35 BTC STUDIOS S.A.: Postępy prac w produkcji gier - raport miesięczny
26/08/20 19:07  brak uprawnień BTC STUDIOS SA (30/2020) Aktualizacja informacji o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta w związku z rejestracją zmian Statutu Emitenta
18:40  brak uprawnień APN PROMISE SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
baner_SCANER_920X112_10.jpg