Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.19, godz. 04:12
kontakt
ECCGAMES

Komunikaty

14/08/19 21:15 ECC GAMES S.A.: Zmiana stanu posiadania
12:50  brak uprawnień ECC GAMES SA (12/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
13/08/19 08:32 ECC GAMES S.A.: Informacja o wyrażeniu zgody na sprzedaż części akcji objętych umową lock-up
01/07/19 12:18 ECC GAMES S.A.: Rozpoczęcie testów gry Ultimate Fishing Simulator 2019
28/06/19 16:46 ECC GAMES S.A.: Złożenie wniosku w ramach konkursu 1/1.2/POIR 2019_GAMEINN organizowanego przez NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
10/06/19 12:33  brak uprawnień ECC GAMES SA (11/2019) Uzupełnienie raportu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
15/05/19 12:57  brak uprawnień ECC GAMES SA (10/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
12:53 ECC GAMES S.A.: Informacja na temat planowanych działań Emitenta na II i III kwartał 2019 roku
09/05/19 15:53 ECC GAMES S.A.: Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2019 roku
30/04/19 14:12 ECC GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku
25/04/19 16:58  brak uprawnień ECC GAMES SA (9/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej
16:53  brak uprawnień ECC GAMES SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A., które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku
05/04/19 16:50 ECC GAMES S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
 brak uprawnień ECC GAMES SA (7/2019) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
16:33 ECC GAMES S.A.: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up
baner_SCANER_920X112_10.jpg