Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.17, godz. 13:13
kontakt
APOLLO

Komunikaty

14/08/19 07:25  brak uprawnień APOLLO CAPITAL SA (11/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
08/07/19 21:19 APOLLO CAPITAL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 8 lipca 2019 r.
19:54  brak uprawnień APOLLO CAPITAL SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 08 lipca 2019 r.
05/07/19 11:18 APOLLO CAPITAL S.A.: Wpisanie Emitenta do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
10/06/19 17:40 APOLLO CAPITAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2019 r.
17:31  brak uprawnień APOLLO CAPITAL SA (9/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2019 r.
29/05/19 11:58  brak uprawnień APOLLO CAPITAL SA (8/2019) Raport roczny Spółki za 2018 rok
24/05/19 15:39  brak uprawnień APOLLO CAPITAL SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
15/05/19 21:01  brak uprawnień APOLLO CAPITAL SA (6/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
18/04/19 17:50  brak uprawnień APOLLO CAPITAL SA (5/2019) Informacja o oddaleniu apelacji Spółki w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki
16/04/19 13:45  brak uprawnień APOLLO CAPITAL SA (4/2019) Informacja o zawarciu umowy z biegłym rewidentem
27/03/19 09:38 APOLLO CAPITAL S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Faktorama S.A.w przedmiocie utworzenia spółki joint-venture w USA
18/03/19 13:04  brak uprawnień Apollo Capital chce prowadzić w USA hub dla polskich firm; zainwestuje do 500 tys. USD
08:38 APOLLO CAPITAL S.A.: Podjęcie decyzji inwestycyjnej w sprawie inwestycji w spółkę, której celem będzie utworzenie w Stanach Zjednoczonych Ameryki hubu dla polskich przedsiębiorstw
08/03/19 15:27  brak uprawnień APOLLO CAPITAL SA (3/2019) Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg