Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.25, godz. 15:52
kontakt
ATLANTIS

Komunikaty

09/08/19 17:12 ATLANTIS: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE
23/07/19 20:33 ATLANTIS: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.
20:25 ATLANTIS: Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lipca 2019 rokuThe announcement of the Warsaw Stock Exchange S.A. of 23 July 2019
22/07/19 23:23 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu rocznego
21/06/19 18:48 ATLANTIS: Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki .Conclusion annex to loan agreement.
17/06/19 20:01 ATLANTIS: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Społki ATLANTIS SE z dnia 17.06.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 17/06/2019.)
05/06/19 22:25 ATLANTIS: Informacja o zmianie siedziby Emitenta.Information regarding change of the Issuer's seat.
28/05/19 21:15 ATLANTIS: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku.Change of the schedule for the publication of periodic reports in 2019.
16/05/19 17:54 ATLANTIS: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE
07/05/19 22:29 ATLANTIS: Informacja dla Akcjonariuszy.Information for Shareholders.
19:17  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki ATLANTIS SE
17:39  brak uprawnień GPW zawiesza notowania pięciu spółek na rynku głównym GPW
30/04/19 17:34 ATLANTIS: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 13.05.2019 roku.Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 13/05/2019
29/04/19 07:51 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu kwartalnego
26/04/19 20:01 ATLANTIS: Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki.Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company.
baner_SCANER_920X112_10.jpg