Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.19, godz. 16:18
kontakt
RESBUD

Komunikaty

17/01/20 13:37 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności. Update of the information on the issuer's significant receivables. Conclusion of the set of agreement.
07/01/20 19:52 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 7 January 2020.
04/01/20 15:32 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy. Przekazanie projektów uchwał na NWZ zwołanie na dzień 7 stycznia 2020 roku przesłanych przez akcjonariuszy. Notification for shareholders. Submitting drafts of resolutions to the EGM convening on 7 January 2020, sent by shareholders.
24/12/19 10:43 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy. Zwiększenie zaangażowania w spółkę. Information for shareholders. Notification about increase in ownership of the Company
10:36 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy. Zwiększenie zaangażowania w spółkę. Information for shareholders. Notification about increase in ownership of the Company
23/12/19 17:43 RESBUD SE: Zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Notification of transaction received under Article 19 point 1 of the MAR.
19/12/19 19:22 RESBUD SE: Rejestracja zmiany statutu spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego. Registration of an alteration of Articles of Association of the company and an increase of the share capital
18/12/19 17:29 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 18 December 2019.
13/12/19 15:03 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 7 stycznia 2020 roku. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 7 January 2020.
26/11/19 16:07 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 18 grudnia 2019. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE at 18 December 2019
25/11/19 18:09 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 listopada 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 25 November 2019.
22/11/19 12:19 RESBUD SE: Utworzenie polskiego oddziału spółki Resbud SE. Establishing Polish branch of Resbud SE.
31/10/19 21:05 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 25 listopada 2019. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 25 November 2019.
11/10/19 18:27 RESBUD SE: Nabycie wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji w ramach emisji uchwalonej przez Resbud SE w dniu 31 maja 2019. Acquisition of in-kind contributions to cover shares in the issuance of Resbud SE shares adopted on 31 may 2019.
04/10/19 21:49 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Nabycie długoterminowych aktywów finansowych. Update of the information on the issuer's significant receivables. Purchase of the long term financial assets.
baner_SCANER_920X112_10.jpg