Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.22, godz. 21:43
kontakt
RESBUD

Komunikaty

19/08/19 21:10 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących emisji akcji Resbud SE uchwalonej w dniu 31 maja 2019. Update of the information regarding issuance of shares of Resbud SE adopted on 31 May 2019
12/08/19 16:53 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the General Meeting convened on 12 August 2019.
05/08/19 17:07 RESBUD SE: Informacja dotycząca emisji akcji Resbud SE. Information regarding the issuance of Resbud SE shares.
18/07/19 18:36 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 12 sierpnia 2019. Information on the convening of the annual general meeting of shareholders RESBUD SE as at 12 August 2019.
17/07/19 14:06 RESBUD SE: Wznowienie obrotu akcjami emitenta. Resumption of trading of issuer's shares.
15/07/19 17:51 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu rocznego
16:39 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Update of the information on the issuer's significant receivables.
28/06/19 20:37 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących terminów przekazania raportu rocznego za 2018 rok. Update of the information regarding publishing annual report for 2018
18/06/19 20:41 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu i zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct and end of the Extraordinary General Meeting convened on 31 May 2019.
14/06/19 16:02 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2019 roku, kontynuowanego po przerwie. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 31 May 2019, continued after the break.
06/06/19 20:35 RESBUD SE: Zmiana oficjalnego adresu spółki. Change of company's official address.
31/05/19 21:49 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Update of the information on the issuer's significant receivables.
21:37 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 31 May 2019.
29/05/19 20:18 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących terminów przekazania raportu rocznego za 2018 rok. Update of the information regarding the date of publishing annual report for 2018.
27/05/19 21:29 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Update of the information regarding dates of filling periodic financial reports in 2019.
baner_SCANER_920X112_10.jpg