Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.04, godz. 09:43
kontakt
RESBUD

Komunikaty

30/03/20 18:24 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2020 roku oraz o wyborze audytora do badania sprawozdań finansowych w latach 2019 i 2020. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 30 March 2020 and about appointment of auditor for auditing financial statements in year 2019 and 2020.
19/03/20 18:09 RESBUD SE: Informacja dotycząca przedłużenia subskrypcji akcji. Information regarding extending of the share subscription.
09/03/20 09:22 RESBUD SE: Publikacja szacunkowych wybranych wstępnych danych finansowych za 2019 rok. Publication of selected estimates of preliminary financial data for 2019.
06/03/20 16:49 RESBUD SE: Data publikacji szacunkowych wstępnych danych finansowych za 2019 rok. Date of publication of estimates of preliminary financial data for 2019.
16:42 RESBUD SE: Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji. Information regarding completion of the share subscription.
05/03/20 18:00 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 30 marca 2020. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 30 March 2020.
17:37 RESBUD SE: Rozwiązanie umowy z audytorem. Termination of the contract with the auditor.
26/02/20 14:57 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należność emitenta. Update of the information on the issuer's significant receivables.
14/02/20 17:38 RESBUD SE: Wybór drugiego członka zarządu. Election of second Management Board member.
31/01/20 15:36 RESBUD SE: Kalendarz inwestora na 2020 rok. Investor's calendar for 2020.
20/01/20 12:01 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności. Update of the information on the issuer's significant receivables. Conclusion of the set of agreement
17/01/20 13:37 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności. Update of the information on the issuer's significant receivables. Conclusion of the set of agreement.
07/01/20 19:52 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 7 January 2020.
04/01/20 15:32 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy. Przekazanie projektów uchwał na NWZ zwołanie na dzień 7 stycznia 2020 roku przesłanych przez akcjonariuszy. Notification for shareholders. Submitting drafts of resolutions to the EGM convening on 7 January 2020, sent by shareholders.
24/12/19 10:43 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy. Zwiększenie zaangażowania w spółkę. Information for shareholders. Notification about increase in ownership of the Company
baner_SCANER_920X112_10.jpg