Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.04, godz. 08:23
kontakt
IFSA

Komunikaty

20/03/20 15:31 INVESTMENT FRIENDS SE: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z dnia 20.03.2020r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE of 20/03/2020)
28/02/20 16:18 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE).
27/02/20 19:18 INVESTMENT FRIENDS SE: Korekta raportu 5/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2019/2020. ( Correction of the report no. 5/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2019/2020.)
20/02/20 16:41 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE, które odbyło się w dniu 20.02.2020r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE held on 20 February 2020)
31/01/20 17:38 INVESTMENT FRIENDS SE: Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2019/2020. (Schedule of publication of the periodic reports in the financial year 2019/2020.)
29/01/20 20:27 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE).
27/01/20 18:00 INVESTMENT FRIENDS SE: Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta. (Establishing of a registred pledge on the Issuer's shares.)
10/01/20 17:03 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
08/01/20 16:48 INVESTMENT FRIENDS SE: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. (Statement of the National Depository of Securities S.A. on the conditional registration of shares.)
16:41 INVESTMENT FRIENDS SE: Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 08.01.2020 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 08/01/2020.)
21/12/19 18:39 INVESTMENT FRIENDS SE: Rozwiązanie umowy z audytorem. (Termination of the contract with the auditor.)
17/12/19 16:21 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE).
11/12/19 20:46 INVESTMENT FRIENDS SE: Wyrażenie zgody na przejęcie długu. The consent to take over the debt.
09/12/19 17:08 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE, które odbyło się w dniu 09.12.2019r.( Information regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE hold on 9.12.2019).
22/11/19 17:50 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
baner_SCANER_920X112_10.jpg