Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.28, godz. 18:05
kontakt
REINO

Komunikaty

27/10/20 11:33 REINO CAPITAL SA: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
24/10/20 15:13 REINO CAPITAL SA: Istotne zdarzenia związane z realizacją transakcji na aktywach Grupy Buma
12/10/20 16:28 REINO CAPITAL SA: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
01/10/20 15:25 REINO CAPITAL SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego inwestycji portfelowej w ramach platformy Polish Logistics
29/09/20 20:08 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/20 17:10 REINO CAPITAL SA: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
24/09/20 16:20 REINO CAPITAL SA: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
11/09/20 22:56 REINO CAPITAL SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za i półrocze 2020 r.
04/09/20 19:47 REINO CAPITAL SA: Zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji
07/08/20 22:44 REINO CAPITAL SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego nabycia spółek operacyjnych Grupy BUMA
29/07/20 15:05 REINO CAPITAL SA: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego - korekta omyłki pisarskiej
28/07/20 22:22 REINO CAPITAL SA: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego
27/07/20 18:35 REINO CAPITAL SA: Potwierdzenie przez Grupę RF CorVal rozwiązania umowy w sprawie strategicznego partnerstwa
13/07/20 21:06 REINO CAPITAL SA: Rozwiązanie umowy w sprawie strategicznego partnerstwa z Grupą RF CorVal
29/06/20 18:00 REINO CAPITAL SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki REINO Capital S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg