Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.26, godz. 02:24
kontakt
PHIWIERZY

Komunikaty

25/02/20 17:49  brak uprawnień PHI WIERZYTELNOŚCI SA (3/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
21/02/20 18:26 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem
18/02/20 16:21 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
06/02/20 20:21  brak uprawnień PHI WIERZYTELNOŚCI SA (2/2020) Jednostkowy raport okresowy Spółki za IV kwartał 2019 r.
05/02/20 17:18 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
04/02/20 16:39 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Dokonanie częściowego uregulowania płatności za wierzytelności pożyczkowe
31/01/20 20:55  brak uprawnień PHI WIERZYTELNOŚCI SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
20:47 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
30/01/20 18:58 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczej w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
27/01/20 12:51 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
24/01/20 12:09 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej
17/01/20 15:55 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. - Korekta numeracji raportu ESPI nr 48/2019
16/01/20 16:47 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
31/12/19 10:43 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zawarcie kolejnego porozumienia w sprawie przedłużenia terminu płatności za wierzytelności pożyczkowe
30/12/19 15:48 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
baner_SCANER_920X112_10.jpg