Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.25, godz. 22:53
kontakt
PHIWIERZY

Komunikaty

25/05/20 17:33 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
19/05/20 18:57 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zawarcie umów kupna oraz sprzedaży aktywów z podmiotami powiązanymi z Emitentem
15/05/20 19:54  brak uprawnień PHI WIERZYTELNOŚCI SA (5/2020) Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2020 r.
15:41 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta
14:30 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
04/05/20 15:21  brak uprawnień PHI WIERZYTELNOŚCI SA (4/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
25/03/20 16:51 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący
16/03/20 16:28 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący
09/03/20 17:05 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem
25/02/20 17:49  brak uprawnień PHI WIERZYTELNOŚCI SA (3/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
21/02/20 18:26 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem
18/02/20 16:21 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
06/02/20 20:21  brak uprawnień PHI WIERZYTELNOŚCI SA (2/2020) Jednostkowy raport okresowy Spółki za IV kwartał 2019 r.
05/02/20 17:18 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
04/02/20 16:39 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Dokonanie częściowego uregulowania płatności za wierzytelności pożyczkowe
baner_SCANER_920X112_10.jpg