Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.09.21, godz. 21:17
kontakt
PRESENT24

Komunikaty

14/08/20 20:33  brak uprawnień PRESENT24 SA (9/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r. Present24 S.A.
27/07/20 15:09 PRESENT24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 20.07.2020 r.
20/07/20 14:23  brak uprawnień PRESENT24 SA (8/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 20 lipca 2020
07/07/20 10:48 PRESENT24 S.A.: Zawarcie aneksu do umowy typu lock up
29/06/20 14:34  brak uprawnień PRESENT24 SA (7/2020) Podjęcie uchwały nr 1/6/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały nr 2/6/2020 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Emitenta
12:10 PRESENT24 S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
27/06/20 11:42 PRESENT24 S.A.: Informacja o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą na emisję akcji serii F z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F, jak również informacja o zawarciu umowy z BETINV AG z siedzibą w Cham
24/06/20 18:31 PRESENT24 S.A.: Informacja o zamiarze rozpoczęcia prac związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach uchwalonego kapitału docelowego w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii F z wyłączeniem prawa poboru
18/06/20 14:36 PRESENT24 S.A.: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A.
14:29  brak uprawnień PRESENT24 SA (6/2020) Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A.
02/06/20 14:28  brak uprawnień PRESENT24 SA (5/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A.
14:23 PRESENT24 S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 roku
31/05/20 23:16  brak uprawnień PRESENT24 SA (4/2020) Present24 S.A. - Raport roczny za rok obrotowy 2019
15/05/20 20:49  brak uprawnień PRESENT24 SA (3/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r. Present24 S.A.
14/02/20 19:43  brak uprawnień PRESENT24 SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r. Present24 S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg