Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.21, godz. 23:03
kontakt
EKOPARK

Komunikaty

14/02/20 15:26  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (5/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 PRI EKOPARK
06/02/20 14:44  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (4/2020) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 28.02.2020 roku
14:36 EKOPARK S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 28.02.2020 roku
30/01/20 08:49  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2020 r. wraz z projektami uchwał
08:40 EKOPARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2020 r. wraz z projektami uchwał
13/01/20 14:02  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (2/2020) Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
13:59  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
13:42 EKOPARK S.A.: Informacja o podpisaniu umów z Kujawsko - Pomorską Agencją Innowacji o realizację Voucherów Badawczych finansowych przez Fundusz Badań i Wdrożeń
13:36 EKOPARK S.A.: Informacja o zawarciu umowy o przyznanie środków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 na realizację projektu "Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych"
27/11/19 09:18  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (17/2019) Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta
14/11/19 15:47  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (16/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 PRI EKOPARK
05/11/19 09:48 EKOPARK S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z MBW Inwest Sp. z o.o.
10/10/19 13:14 EKOPARK S.A.: : Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
13:01  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (15/2019) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.10.2019 r.
27/09/19 13:55  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (14/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy
baner_SCANER_920X112_10.jpg