Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.03.29, godz. 01:24
kontakt
EKOPARK

Komunikaty

25/03/20 15:48  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (8/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:56 EKOPARK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
14:50  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (7/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.03.2020 r. po wznowieniu obrad wraz z informacją o niepodjęciu uchwał objętych porządkiem
17/03/20 12:30 EKOPARK S.A.: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
12/03/20 11:49 EKOPARK S.A.: Zawarcie istotnej umowy o wykonanie robót budowlanych z JW AGRO Sp. z o.o.
28/02/20 16:01 EKOPARK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
15:55 EKOPARK S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:49  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (6/2020) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy
14/02/20 15:26  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (5/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 PRI EKOPARK
06/02/20 14:44  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (4/2020) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 28.02.2020 roku
14:36 EKOPARK S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 28.02.2020 roku
30/01/20 08:49  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2020 r. wraz z projektami uchwał
08:40 EKOPARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2020 r. wraz z projektami uchwał
13/01/20 14:02  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (2/2020) Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
13:59  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg