Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.29, godz. 09:06
kontakt
PRIMETECH

Komunikaty

16/10/20 17:03 PRIMETECH S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
21/09/20 13:52 PRIMETECH S.A.: Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta
17/09/20 15:23 PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
15:21 PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
15:20 PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
15:16 PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od FAMUR S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
15/09/20 14:06 PRIMETECH S.A.: Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
14/09/20 14:32  brak uprawnień Famur kupił w wezwaniu 1.241.650 akcji Primetech
14:22  brak uprawnień Informacja o transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Primetech SA
27/08/20 18:22 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/08/20 14:28 PRIMETECH S.A.: Informacja o utworzeniu rezerwy
05/08/20 16:59  brak uprawnień Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH SA
22/07/20 11:30  brak uprawnień Famur wzywa do sprzedaży 4.178.208 akcji Primetech po 1,45 zł za akcję (aktl.)
10:15  brak uprawnień Famur wzywa do sprzedaży 4.178.208 akcji Primetech po 1,45 zł za akcję
09:54  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIMETECH SA
baner_SCANER_920X112_10.jpg