Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 20:52
kontakt
PRIMETECH

Komunikaty

17/10/19 10:32 PRIMETECH S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem - PBSz 1 sp. z o.o.
01/10/19 15:07 PRIMETECH S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem - PBSz 1 sp. z o.o.
15:04 PRIMETECH S.A.: Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 4 listopada 2019 r.
14:47 PRIMETECH S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
30/09/19 16:33 PRIMETECH S.A.: Powołanie osoby zarządzającej
27/09/19 17:17 PRIMETECH S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej
23/09/19 15:25 PRIMETECH S.A.: Uzgodnienie planu połączenia Emitenta z innym podmiotem - PBSZ 1 sp. z o.o.
20/09/19 16:42 PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
16:40 PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
16:39 PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
16:36 PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od FAMUR S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
18/09/19 14:02 PRIMETECH S.A.: Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
17/09/19 14:48  brak uprawnień Famur kupi w wezwaniu łącznie 1.157.266 akcji Primetech
14:37  brak uprawnień Wyniki transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Primetech S.A.
02/09/19 17:25  brak uprawnień Famur nie planuje podnosić ceny w wezwaniu na akcje Primetech
baner_SCANER_920X112_10.jpg