Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.05, godz. 05:09
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

20/05/20 17:19  brak uprawnień MEDINICE SA (13/2020) Raport kwartalny Medinice S.A. za I kwartał 2020 r.
15/05/20 15:30  brak uprawnień MEDINICE SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r.
15:21 MEDINICE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r.
12/05/20 16:07  brak uprawnień MEDINICE SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.
05/05/20 10:57 MEDINICE S.A.: Podpisanie aneksu do umowy zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego
29/04/20 17:32  brak uprawnień MEDINICE SA (10/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Medinice S.A
17:27  brak uprawnień MEDINICE SA (9/2020) Jednostkowy raport roczny Medinice S.A
27/04/20 15:11  brak uprawnień MEDINICE SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
22/04/20 15:55 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od japońskiego urzędu patentowego na wynalazek "CoolCryo"
17/04/20 08:56 MEDINICE S.A.: Zawarcie Term Sheet dotyczącego założenia spółki w Stanach Zjednoczonych
09/04/20 13:10 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od japońskiego urzędu patentowego na wynalazek "CoolCryo"
12/03/20 13:40  brak uprawnień MEDINICE SA (7/2020) Podpisanie umowy z audytorem
11/03/20 10:46  brak uprawnień MEDINICE SA (6/2020) Wybór wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
10/03/20 15:05  brak uprawnień MEDINICE SA (5/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
14:57 MEDINICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 10 marca 2020 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg