Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.21, godz. 01:27
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

19/10/20 16:39 MEDINICE S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A.
15:51  brak uprawnień MEDINICE SA (24/2020) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
13/10/20 14:06 MEDINICE S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A.
02/10/20 15:21  brak uprawnień MEDINICE SA (23/2020) Podsumowanie subskrypcji akcji serii I
30/09/20 12:21 MEDINICE S.A.: Zawarcie umowy na przeprowadzenie badań przedklinicznych z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w projekcie CoolCryo
29/09/20 12:14 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od japońskiego urzędu patentowego na wynalazek "Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej"
28/09/20 16:41  brak uprawnień MEDINICE SA (22/2020) Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii I
16:24 MEDINICE S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A.
24/09/20 19:10 MEDINICE S.A.: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o.
14:08 MEDINICE S.A.: Objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii I
17/09/20 18:18  brak uprawnień Medinice ustaliły cenę emisyjną akcji serii I na 12,20 zł
18:01 MEDINICE S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki.
16/09/20 22:32 MEDINICE S.A.: Zmiana terminów związanych z ofertą publiczną akcji serii I oraz zakończenie procesu budowy księgi popytu
10/09/20 18:10 MEDINICE S.A.: Zmiana terminów oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki
03/09/20 15:32 MEDINICE S.A.: Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki.
baner_SCANER_920X112_10.jpg