Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 20:59
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

14/10/19 12:35 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii N. Information connected with the completion of the private subscription of series N shares.
10/10/19 10:50  brak uprawnień DataWalk przeznaczy środki z emisji akcji na rozbudowę działów handlowych (wywiad)
03/10/19 09:50  brak uprawnień DataWalk pozyska z emisji akcji 15 mln zł
09:09 DATAWALK S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Conclusion of agreements on subscription for series N ordinary bearer shares issued by the Company's Executive Board within the limits of the authorized capital, excluding the pre-emptive rights of existing shareholders.
30/09/19 20:42 DATAWALK S.A.: Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w Kooperativa. Signing agreement for implementation of DataWalk in Kooperativa.
16:39 DATAWALK S.A.: Zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Signing agreement with insurance company.
10:44  brak uprawnień DataWalk emituje do 327 tys. akcji po 46 zł za sztukę dla inwestorów instytucjonalnych
10:24 DATAWALK S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - prowadzenie negocjacji oraz podjęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Disclosure of delayed confidential information - conducting negotiations and undertaking actions aimed at increasing the Company's share capital within the limits of the authorized capital, excluding pre-emptive rights.
07:02 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/19 08:26 DATAWALK S.A.: Zawarcie memorandum z Washington State Gambling Commission w USA. Signing memorandum of understanding with Washington State Gambling Commission in the USA.
23/09/19 16:44  brak uprawnień DataWalk podpisał z Federalną Agencją w USA umowę na realizację projektu pilotażowego
15:57 DATAWALK S.A.: Pilotażowy projekt z Federalną Agencją w USA. Pilot project with Federal Agency in the USA.
08:25 DATAWALK S.A.: Zawarcie memorandum z Anderson Police Department w USA. Signing memorandum of understanding with Anderson Police Department in the USA.
20/09/19 16:53 DATAWALK S.A.: Pilotażowy projekt ze Stanową Agencją Policyjną w USA. Pilot project with State Police Agency in the USA.
28/08/19 17:41 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.
baner_SCANER_920X112_10.jpg