Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.11, godz. 03:14
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

03/07/20 21:02 DATAWALK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 30th June 2020.
30/06/20 23:04 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do LINK4 Towarzystwa Ubezpieczeń. Sale to LINK4 insurance company.
22:13 DATAWALK S.A.: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej. Appointment of a new Member of the Supervisory Board.
21:45 DATAWALK S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk S.A. w dniu 30 czerwca 2020r. Resolutions adopted at the General Meeting held on 30th June 2020.
29/06/20 19:41 DATAWALK S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Resignation of the Member of the Supervisory Board.
26/06/20 17:08 DATAWALK S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Resignation of the Member of the Supervisory Board.
23/06/20 20:11 DATAWALK S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej. Application of a candidate for a Member of the Supervisory Board.
22/06/20 13:44 DATAWALK S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Resignation of the Member of the Supervisory Board.
17/06/20 20:20 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.
03/06/20 21:40 DATAWALK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał.
28/05/20 09:11 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do MLARS w ramach realizacji projektu w Departamencie Sprawiedliwości USA w konsorcjum z RII. Sale to MLARS as part of a project at the US Department of Justice in a consortium with RII.
06:30  brak uprawnień DataWalk chce zdobyć 20 dużych klientów do końca pierwszej połowy 2022 roku (wywiad)
22/05/20 08:29 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/20 17:21 DATAWALK S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. Change of the publication date of the consolidated report for the 1st quarter of 2020.
14/05/20 17:18  brak uprawnień DataWalk szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. na 1,26 mln zł
baner_SCANER_920X112_10.jpg