Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.10, godz. 07:37
kontakt
PASSUS

Komunikaty

30/07/20 15:32 brak uprawnień PASSUS SA (14/2020) Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych
26/06/20 16:05 brak uprawnień PASSUS SA (13/2020) Korekta raportu bieżącego EBI nr 12/2020
11:24 brak uprawnień PASSUS SA (12/2020) Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
23/06/20 15:49 brak uprawnień PASSUS SA (11/2020) Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
17/06/20 18:59 PASSUS S.A.: Zawarcie istotnej umowy z bankiem
04/06/20 17:12 brak uprawnień Passus wypłaci dywidendę za '19 w wysokości 5 gr na akcję
15:45 PASSUS S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
15:35 brak uprawnień PASSUS SA (10/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Passus Spółka Akcyjna
15:33 brak uprawnień PASSUS SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 04 czerwca 2020 r. Passus Spółka Akcyjna
03/06/20 14:24 PASSUS S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej sprawie wypłaty dywidendy
15/05/20 10:09 brak uprawnień PASSUS SA (8/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku Passus Spółka Akcyjna
06/05/20 13:38 brak uprawnień Passus chce wypłacić dywidendę za '19 w wysokości 5 gr na akcję
12:05 brak uprawnień PASSUS SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 04.06.2020 r.
11:58 PASSUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 04.06.2020 r.
20/04/20 13:07 brak uprawnień PASSUS SA (6/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany treści Statutu Spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg