Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.31, godz. 20:31
kontakt
ULTGAMES

Komunikaty

26/10/20 09:57  brak uprawnień Ultimate Games chce w '21 wydać 5-10 większych gier
25/10/20 17:18 ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za 3 kwartały 2020 r.
17:13 ULTIMATE GAMES S.A.: Zbycie akcji w spółkach z grupy kapitałowej Emitenta - uzupełnienie do raportów ESPI nr 53/2020, 55/2020 oraz 56/2020
24/09/20 20:54 ULTIMATE GAMES S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
14/09/20 00:05 ULTIMATE GAMES S.A.: ULTIMATE GAMES S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
12/09/20 23:32 ULTIMATE GAMES S.A.: Informacja odnośnie liczby graczy oczekujących na zakup gier grupy kapitałowej Emitenta w sklepie STEAM (wishlist) - aktualizacja
11/09/20 11:37 ULTIMATE GAMES S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r.
08/09/20 10:22 ULTIMATE GAMES S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku - aktualizacja
10:06 ULTIMATE GAMES S.A.: Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
10/08/20 19:03 ULTIMATE GAMES S.A.: Nabycie 98% akcji w GT GOLD S.A. i Quantum S.A. oraz informacja dot. Console Way Sp. z o.o.
03/08/20 23:55 ULTIMATE GAMES S.A.: Informacja w zakresie polityki informacyjnej Spółki - aktualizacja
28/07/20 09:30 ULTIMATE GAMES S.A.: Uzupełnienie do raportów ESPI nr 49/2020 i 50/2020
23/07/20 22:12 ULTIMATE GAMES S.A.: Rejestracja zmiany Statutu ULTIMATE GAMES S.A.
11:32 ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane dane finansowe za I półrocze 2020 r.
10/07/20 08:34 ULTIMATE GAMES S.A.: Zawiązanie Console Way Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
baner_SCANER_920X112_10.jpg