Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.25, godz. 18:23
kontakt
THEDUST

Komunikaty

22/10/20 09:31 THE DUST S.A.: Zapowiedź na Steam Deadly Desert - gry Game Island S.A., dla której wydawcą będzie The Dust S.A.
19/10/20 11:30 THE DUST S.A.: The Dust S.A. - zawarcie przez spółkę zależną Game Island S.A. umowy ramowej z inwestorem na współfinansowanie gier, dla których wydawcą będzie The Dust S.A.
16/10/20 18:31 THE DUST S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy The Dust S.A. do złożenia dokumentów akcji
14/10/20 16:51 THE DUST S.A.: Powiadomienie z art. 19 MAR
30/09/20 21:35 THE DUST S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy The Dust S.A. do złożenia dokumentów akcji
28/09/20 09:23 THE DUST S.A.: Prezentacja Aquapark Renovator na Steam
04/09/20 21:33 THE DUST S.A.: Zmiana udziału Me & My Friends S.A. w ogólnej liczbie głosów The Dust S.A.
31/08/20 23:30 THE DUST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r.
23:26  brak uprawnień THE DUST SA (12/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 r.
23:23  brak uprawnień THE DUST SA (11/2020) Zamiana części akcji serii A uprzywilejowanych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela
23:20  brak uprawnień THE DUST SA (10/2020) Zmiana adresu Spółki
14/08/20 16:33  brak uprawnień THE DUST SA (9/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
13/08/20 19:54 THE DUST S.A.: Wyniki finansowe na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r.
19:50  brak uprawnień THE DUST SA (8/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 31 sierpnia 2020 r. ? zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza
19:45 THE DUST S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 31 sierpnia 2020 r. - zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza
baner_SCANER_920X112_10.jpg