Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.17, godz. 21:54
kontakt
THEDUST

Komunikaty

14/11/19 21:29  brak uprawnień THE DUST SA (16/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
18:23 THE DUST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 listopada 2019 r.
18:03 THE DUST S.A.: Wyniki finansowe na dzień bilansowy 30.09.2019 r.
12/11/19 21:07  brak uprawnień Walne Zgromadzenie The Dust zdecydowało o emisji do 225 tys. akcji, po 8 zł za sztukę
20:55  brak uprawnień THE DUST SA (15/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej
20:52  brak uprawnień THE DUST SA (14/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 listopada 2019 r.
20:46 THE DUST S.A.: Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie emisji akcji
29/10/19 19:58 THE DUST S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z PerpGames.com Limited na wydanie dwóch gier: Frankenstein i Together
14/10/19 22:29  brak uprawnień THE DUST SA (13/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 listopada 2019 r.
22:20 THE DUST S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 listopada 2019 r.
22:17  brak uprawnień The Dust planuje emisję do 225 tys. akcji, po 8 zł za sztukę
22:09 THE DUST S.A.: Informacja o proponowanej emisji akcji
11/10/19 12:52  brak uprawnień The Dust rozważa emisję akcji
12:40 THE DUST S.A.: Ustalenia z inwestorami w zakresie dokapitalizowania Spółki
08/10/19 08:46 THE DUST S.A.: Zawarcie umowy z Inwestorem na realizację gry pod roboczym tytułem "Projekt No. 4"
baner_SCANER_920X112_10.jpg