Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.09.25, godz. 12:01
kontakt
BRAND24

Komunikaty

21/08/20 19:05  brak uprawnień BRAND24 SA (15/2020) Informacja nt. objęcia akcji serii H w ramach Programu Motywacyjnego
14/08/20 07:54  brak uprawnień BRAND24 SA (14/2020) Skonsolidowany Raport za II kwartał 2020 roku
23/07/20 23:55  brak uprawnień Rockbridge TFI zszedł poniżej 5 proc. na WZ Brand24
22:26 BRAND24 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
20/07/20 18:30  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki BRAND 24 S.A.
14/07/20 17:17 BRAND24 S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
10/07/20 17:56 BRAND24 S.A.: Liczba klientów Brand 24 w II kwartale 2020 roku
06/07/20 20:56 BRAND24 S.A.: Informacja nt. sprostowania do zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
01/07/20 23:59 BRAND24 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
23:48 BRAND24 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
23:39 BRAND24 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
23:35 BRAND24 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
30/06/20 11:44 BRAND24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2020 roku
29/06/20 23:42  brak uprawnień BRAND24 SA (13/2020) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
24/06/20 13:53 BRAND24 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg