Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.06, godz. 00:49
kontakt
BRAND24

Komunikaty

05/04/20 18:21 BRAND24 S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03/04/20 18:27 BRAND24 S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.
18:26  brak uprawnień BRAND24 SA (4/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.
02/04/20 15:36 BRAND24 S.A.: Zawiadomienie przekazane przez akcjonariusza Spółki
09:16 BRAND24 S.A.: Powzięcie informacji nt. zawarcia przez akcjonariuszy Spółki porozumienia - umowy inwestycyjnej określającej zasady udzielenia Emitentowi finansowania - przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
20/03/20 21:51  brak uprawnień BRAND24 SA (3/2020) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
21:46  brak uprawnień BRAND24 SA (2/2020) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019
12/03/20 08:37  brak uprawnień Brand24 ma porozumienie z Facebookiem, odzyskał dostęp do profili (popr.)
08:13  brak uprawnień Brand24 ma porozumienie z Facebookiem, odzyska dostęp do profili
28/01/20 09:51  brak uprawnień BRAND24 SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2020
15/01/20 18:33 BRAND24 S.A.: Liczba klientów Brand 24 w IV kwartale 2019 roku
14/11/19 20:14  brak uprawnień BRAND24 SA (16/2019) Skonsolidowany Raport za III kwartał 2019 roku
22/10/19 23:59 BRAND24 S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16/10/19 23:01  brak uprawnień BRAND24 SA (15/2019) Informacja nt. objęcia akcji serii H w ramach Programu Motywacyjnego
22:53 BRAND24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 października 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg