Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.10, godz. 01:26
kontakt
NANOGROUP

Komunikaty

02/12/19 22:12 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
21:53 NANOGROUP S.A.: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
29/11/19 21:00 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/19 23:28 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23/08/19 21:54 NANOGROUP S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019-2020
27/06/19 21:32 NANOGROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 27.06.2019 roku
21:07 NANOGROUP S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2019 r.
11/06/19 22:23 NANOGROUP S.A.: Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.
09:09  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii G spółki NANOGROUP SA
31/05/19 20:24 NANOGROUP S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zawarciu umowy na rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G.
30/05/19 22:30 NANOGROUP S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.
21:00 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/19 21:52 NANOGROUP S.A.: Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok w zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w odniesieniu do komitetu audytu.
01/05/19 00:06 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
30/04/19 23:59 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz raportu rocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg