Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.12, godz. 14:49
kontakt
HGAMES

Komunikaty

22/11/19 21:09 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2019 roku.
20:37 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (26/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2019 roku.
21/11/19 12:25 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Informacja na temat postanowienia sądu rejestrowego.
14/11/19 19:06 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (25/2019) Raport za III kwartał roku 2019
06/11/19 17:56 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (24/2019) Informacje o nowo powołanych członkach organów Emitenta.
05/11/19 17:46 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (23/2019) Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej Emitenta. Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta. Rezygnacja z Rady Nadzorczej Emitenta.
31/08/19 20:15 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Informacja dotycząca prac nad sprawozdaniami Emitenta za rok 2018
28/08/19 14:39 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (22/2019) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
14/08/19 16:12 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (21/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
12/08/19 16:21 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (20/2019) Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. zawieszenia obrotu akcjami Emitenta
09/08/19 19:19 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki HUCKLEBERRY GAMES SA
31/07/19 19:23 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (19/2019) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
19:22 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (18/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
19:21 HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
30/07/19 11:02 brak uprawnień HUCKLEBERRY GAMES SA (17/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lipca 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg