Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.18, godz. 06:40
kontakt
DOOK

Komunikaty

09/08/19 12:19 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
08:42  brak uprawnień DOOK SA (12/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
28/06/19 10:59  brak uprawnień DOOK SA (11/2019) Odwołanie członka Rady Nadzorczej
10:55  brak uprawnień DOOK SA (10/2019) reść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2019
27/06/19 14:31 DOOK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
09/06/19 08:52 DOOK S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DOOK Spółka Akcyjna
08/06/19 22:55  brak uprawnień DOOK SA (9/2019) Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DOOK Spółka Akcyjna
01/06/19 18:45 DOOK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
31/05/19 14:54 DOOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r. wraz z projektami uchwał
13:58  brak uprawnień DOOK SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r. wraz z projektami uchwał
30/05/19 18:04  brak uprawnień DOOK SA (7/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018
25/04/19 12:11  brak uprawnień DOOK SA (6/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
24/04/19 16:02  brak uprawnień DOOK SA (5/2019) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii B1 w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 2017-2021
20/02/19 17:27 DOOK S.A.: Zawiązanie spółki zależnej DOOK DK ApS z siedzibą w Kopenhadze
15/02/19 14:20  brak uprawnień DOOK SA (4/2019) Korekta treści raportu EBI nr 3/2019 z dnia 14.02.2019
baner_SCANER_920X112_10.jpg