Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.17, godz. 13:07
kontakt
CHERRY

Komunikaty

12/08/19 18:21  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (12/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
30/07/19 20:35 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
25/07/19 15:21  brak uprawnień Cherrypick Games uzyskał zabezpieczenie należności od KuuHubb Oy
15:01 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu należność od KuuHubb Oy zgodnie z prawem fińskim
24/07/19 19:23  brak uprawnień Cherrypick Games wnioskuje o zawieszenie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu
19:04 CHERRYPICK GAMES S.A.: Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki
27/06/19 17:01 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii D Spółki
26/06/19 17:28 CHERRYPICK GAMES S.A.: Utworzenie oddziału Spółki
25/06/19 17:51  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (11/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
24/06/19 21:43 CHERRYPICK GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r.
21:39 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
21:33  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (10/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 r.
18/06/19 14:51 CHERRYPICK GAMES S.A.: Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A
07/06/19 16:59  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (9/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 czerwca 2019 r.
16:55 CHERRYPICK GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg