Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.09.24, godz. 07:29
kontakt
ITMTRADE

Komunikaty

21/09/20 15:55 INTERMA TRADE S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r.
15:52 INTERMA TRADE S.A.: Informacja o możliwej odmowie wyrażenia wniosku przez Biegłego Rewidenta o półrocznych sprawozdaniach finansowych
18/09/20 14:31 INTERMA TRADE S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zależną decyzji w sprawie zabezpieczenia na majątku Spółki
11/09/20 12:34 INTERMA TRADE S.A.: Skierowanie do Sądu skargi na postanowienie organu podatkowego
08/09/20 12:58 INTERMA TRADE S.A.: Złożenie skargi na postanowienie organu podatkowego
02/09/20 08:22 INTERMA TRADE S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2020 i 2021
31/08/20 16:29 INTERMA TRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku
16:24 INTERMA TRADE S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16:22 INTERMA TRADE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku
08:23 INTERMA TRADE S.A.: Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej
25/08/20 14:38 INTERMA TRADE S.A.: Złożenie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego
19/08/20 15:09 INTERMA TRADE S.A.: Zajęcie rachunków bankowych Emitenta
11/08/20 16:37 INTERMA TRADE S.A.: Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
06/08/20 14:24 INTERMA TRADE S.A.: Otrzymanie postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
03/08/20 15:15 INTERMA TRADE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INTERMA TRADE S.A. w likwidacji na dzień 31 sierpnia 2020 roku.
baner_SCANER_920X112_10.jpg