Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.22, godz. 04:57
kontakt
CWASA

Komunikaty

14/08/19 20:52  brak uprawnień CWA SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r
18:49  brak uprawnień CWA SA (7/2019) Informacja o braku zdolności do powzięcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 12 sierpnia 2019 roku
18:45 CWA S.A.: Informacja o braku zdolności do powzięcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 12 sierpnia 2019 roku
25/07/19 15:53 CWA S.A.: Zawarcie umowy z Sofronic sp. z o.o. na usługi szkoleniowe
15/07/19 14:03 CWA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:43  brak uprawnień CWA SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. na dzień 12 sierpnia 2019 roku
26/06/19 18:30  brak uprawnień GPW: 27 czerwca 2019 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami: CWA S.A, MEDIAN POLSKA S.A
24/06/19 22:45  brak uprawnień CWA SA (5/2019) Raport roczny za 2018 rok
19:52  brak uprawnień CWA SA (4/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta
08:11  brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę CWA S.A.
15/05/19 21:34  brak uprawnień CWA SA (3/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019r.
28/03/19 21:22 CWA S.A.: Zawarcie umowy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
12/03/19 13:21 CWA S.A.: : Zmiana stanu posiadania
14/02/19 21:32  brak uprawnień CWA SA (2/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
31/01/19 20:44  brak uprawnień CWA SA (1/2019) Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019
baner_SCANER_920X112_10.jpg