Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.24, godz. 15:34
kontakt
CWASA

Komunikaty

21/02/20 09:02  brak uprawnień CWA SA (8/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. na dzień 24 marca 2020 roku
08:34 CWA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. na dzień 24 marca 2020 roku
19/02/20 08:31 CWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
08:23 CWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
18/02/20 09:45 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących współpracy z Mennica Skarbowa S.A.
14/02/20 14:52 CWA S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
14:47 CWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12/02/20 15:45 CWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
15:39 CWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11/02/20 12:19 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji przez Prezesa Zarządu dotyczących nabycia akcji Emitenta
07/02/20 19:36  brak uprawnień CWA SA (7/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r CWA Spółka Akcyjna
19:30 CWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
04/02/20 19:42  brak uprawnień CWA SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku
19:38  brak uprawnień CWA SA (5/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
03/02/20 19:43 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących budowy i uruchomienia platformy szkoleniowej na żądanie.
baner_SCANER_920X112_10.jpg