Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.24, godz. 06:20
kontakt
SLASKIEKA

Komunikaty

21/02/20 16:44 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Rejestracja zmian umowy spółki zależnej od Emitenta, tj. Farma Fotowoltaiki sp. z o.o. (poprzednio: Polskie Majątki Ziemskie sp. z o.o.)
09:21 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 lutego 2020 roku
17/02/20 08:42 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Uzupełnienie raportu ESPI nr 10/2020 dotyczącego osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz zysku przez spółkę zależną Emitenta - Śląska Prohibicja S.A. w roku 2019
15/02/20 16:06  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (6/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
15:59  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (5/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lutego 2020 roku
07/02/20 12:20 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Przychody ze sprzedaży oraz zysk osiągnięty przez spółkę zależną Emitenta - Śląska Prohibicja S.A. w roku 2019
06/02/20 13:35 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Aktualizacja danych tj. Zmiana nazwy spółki zależnej od Emitenta, Polskie Majątki Ziemskie sp.zo.o. Na Farma Fotowoltaiki sp. z o.o oraz zmiana działalności.
31/01/20 16:59  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (4/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
30/01/20 14:45 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Przekroczenie progu 10%-zmiana stanu posiadania w ŚLĄSKICH KAMIENICACH S.A.
24/01/20 15:52  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (3/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
15:41 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
21/01/20 11:39 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Przekroczenie progu 5% - zmiana stanu posiadania
13/01/20 12:04 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości
11:49  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (2/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 14 lutego 2020 roku
11:40 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
baner_SCANER_920X112_10.jpg