Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.01, godz. 00:38
kontakt
SLASKIEKA

Komunikaty

29/05/20 21:28  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (17/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki
27/05/20 21:42  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (16/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2020 roku
21:35 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2020 roku
15/05/20 21:21  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (15/2020) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 roku
12/05/20 20:32  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (14/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
20:28  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
20:16 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o rozpoczęciu konsolidacji wyników finansowych Emitenta z wynikami jej spółki zależnej, tj. Hornigold Reit S.A.
29/04/20 14:19  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (12/2020) Korekta raportu rocznego Spółki za rok 2019
17/04/20 14:54 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Zawarcie dwóch istotnych umów przez spółkę zależną od Emitenta - Farma Fotowoltaiki sp. z o.o. oraz rozpoczęcie działalności operacyjnej przez tą spółkę zależną
14:50  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (11/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii K
14:40 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14:33 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Objęcie akcji serii K przez Członka Zarządu Emitenta
08/04/20 15:12 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Aktualizacja informacji dot. spółki zależnej od Emitenta - Śląska Prohibicja S.A.
07/04/20 16:16 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Pozyskanie informacji o zawieszeniu rat kredytów oraz rat leasingowych spółce zależnej od Emitenta - SP Produkcja sp. z o.o.
31/03/20 15:40  brak uprawnień ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (10/2020) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej
baner_SCANER_920X112_10.jpg