Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.18, godz. 15:20
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

16/11/19 23:27  brak uprawnień Nextbike GmbH dokapitalizuje Nextbike Polska i będzie jej głównym akcjonariuszem
11:18  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (26/2019) Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
10:00  brak uprawnień Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 16 listopada
06:00  brak uprawnień Skrót wiadomości - piątek, 15 listopada
03:30 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02:58  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (23/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta
02:52  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (22/2019) Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
02:38 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej i porozumienia z Alior Bankiem
02:34 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania dokumentów związanych z potencjalną przyszłą inwestycją w Spółkę przez inwestora, jako kolejny etap negocjacji mających na celu zapewnienie poprawy sytuacji finansowej Spółki
02:30 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o dalszym prowadzeniu negocjacji mających na celu zapewnienie poprawy sytuacji finansowej Spółki pomimo niespełnienia się warunku określonego w Term Sheet
02:25 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia Term Sheet dotyczącego warunków potencjalnej przyszłej inwestycji w Spółkę przez inwestora, jako dalszy etap negocjacji mających na celu zapewnienie poprawy sytuacji finansowej Spółki
02:18 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zaistnienia ryzyka zagrożenia niewypłacalnością Emitenta i rozpoczęcia negocjacji mających na celu zapewnienie poprawy sytuacji finansowej Emitenta
29/10/19 08:36  brak uprawnień Spółką zależna Nextbike przygotowuje wniosek o ogłoszenie upadłości
00:52 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości NB Tricity sp. z o.o.
00:38 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Odstąpienie od umowy dotyczącej systemu Mevo przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot i nałożenie kar umownych na NB Tricity sp. z o.o. oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej nałożenia na NB Tricity kar umownych i braku możliwości zawarcia układu z wierzycielami
baner_SCANER_920X112_10.jpg