Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.29, godz. 18:58
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

28/05/20 17:26 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wypowiedzenie Umowy Wieloproduktowej przez ING Bank Śląski S.A.
17:20  brak uprawnień BGK wypowiedział Nextbike Polska umowy kredytowe
17:01 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wypowiedzenia umów kredytowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
25/05/20 17:41  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (15/2020) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
22/05/20 16:30  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020
16:13  brak uprawnień Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska umowy kredytowe o wartości 39,9 mln zł
16:02 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wypowiedzenia umów kredytowych przez Alior Bank S.A.
20/05/20 18:21  brak uprawnień GPW: . w sprawie szczególnego oznaczania spółki NEXTBIKE POLSKA S.A. notowanej na NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert
10:32  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (13/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
19/05/20 17:24  brak uprawnień Nextbike Polska złożył wnioski o otwarcie postępowania układowego i ogłoszenie upadłości
16:45 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości
15/05/20 18:35 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza
18:14  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (12/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza
07/05/20 14:27 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie istotnej umowy
12:10  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020
baner_SCANER_920X112_10.jpg