Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 16:58
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

26/10/20 15:14 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
15:00  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (30/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
05/10/20 10:56 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH
01/10/20 13:03 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
30/09/20 21:13 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Złożenie planu restrukturyzacyjnego Emitenta wraz ze spisem wierzytelności
15:13 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Złożenie przez Emitenta oświadczenia o braku chęci kontynuacji umowy dzierżawy nośników reklamowych
14:56 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
14:25  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
11/09/20 17:18 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy dzierżawy nośników reklamowych ze spółką Synergic sp. z o.o.
02/09/20 20:02  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (28/2020) Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
16:07 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 r.
01/09/20 21:56 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy
31/08/20  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki oraz powołanie Prezesa Zarządu Spółki
31/08/20 21:43  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2020) Treść podjętych uchwał na ZWZ zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
21:30  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2020) Wypowiedzenie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
baner_SCANER_920X112_10.jpg