Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.18, godz. 14:46
kontakt
MAXCOM

Komunikaty

13/11/19 23:07 MAXCOM S.A.: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta
27/09/19 17:09 MAXCOM S.A.: MAXCOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/19 08:29 MAXCOM S.A.: Objęcie przez MAXCOM SA udziałów w spółce UAB "Rubbee" z siedzibą w Kownie
16/09/19 20:22 MAXCOM S.A.: Zawiązanie spółki WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach
12/09/19 15:57 MAXCOM S.A.: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta i wybór Komitetu Audytu.
03/07/19 14:23 MAXCOM S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
26/06/19 08:22 MAXCOM S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 13/2019
18/06/19 19:05 MAXCOM S.A.: MAXCOM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:51 MAXCOM S.A.: MAXCOM S.A. formularz raportu rocznego
18:12 MAXCOM S.A.: Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.
18:04 MAXCOM S.A.: Korekta Raportu bieżącego nr 12/2019
10/06/19 20:36 MAXCOM S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 10 czerwca 2019 r.
13:07 MAXCOM S.A.: Wypłata dywidendy za rok 2018
13:04 MAXCOM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.06.2019 r.
13:00  brak uprawnień Maxcom wypłaci 2 zł dywidendy na akcję z zysku za '18
baner_SCANER_920X112_10.jpg