Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.03.28, godz. 13:12
kontakt
REMORSOL

Komunikaty

23/03/20 14:38 REMOR SOLAR S.A.: Zakończenie i rozliczenie umowy konsorcjalnej na realizację kontraktu exportowego.
14/02/20 13:46  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (3/2020) Raport okresowy Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA za IV kwartał 2019 roku
30/01/20 14:51 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy konsorcjalnej na realizację kontraktu na budowę elektrowni fotowoltaicznej.
13/01/20 11:11 REMOR SOLAR S.A.: Obniżenie udziału poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów
10:43  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (2/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
07/01/20 19:20  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (1/2020) Wypłata odsetek od obligacji serii A
02/01/20 14:45 REMOR SOLAR S.A.: Aneks do Umowy ramowej o współpracy
23/12/19 21:28  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (19/2019) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję REMOR SOLAR POLSKA S.A.
21:24  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (18/2019) Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
21:22  brak uprawnień REMOR SOLAR POLSKA SA (17/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu REMOR SOLAR POLSKA S.A. w dniu 23 grudnia 2019 r.
21:11 REMOR SOLAR S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ REMOR SOLAR POLSKA S.A. w dniu 23 grudnia 2019 r.
16:10 REMOR SOLAR S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Remor Solar Polska SA notyfikacji o transakcjach na akcjach Remor Solar Polska SA w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
10/12/19 18:06 REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnej na realizację kontraktu exportowego
29/11/19 08:28 REMOR SOLAR S.A.: Umowa ramowa o współpracy
26/11/19 23:38 REMOR SOLAR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg