Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.09.24, godz. 04:34
kontakt
NESTMEDIC

Komunikaty

21/09/20 21:19 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie kolejnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podla-skiej przez spółkę zależną od Emitenta
21:13 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie aneksu do umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z Steripolar Oy na rynku fińskim
18/09/20 19:17  brak uprawnień NESTMEDIC SA (30/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 17 września 2020 roku
18:52  brak uprawnień NESTMEDIC SA (29/2020) Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta
17/09/20 18:16  brak uprawnień NESTMEDIC SA (28/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
28/08/20 13:20  brak uprawnień NESTMEDIC SA (27/2020) Życiorys zawodowy dr Krzysztofa Andrijewa nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Emitenta
27/08/20 20:58  brak uprawnień NESTMEDIC SA (26/2020) Powołanie członków Zarządu
20:12  brak uprawnień NESTMEDIC SA (25/2020) Uzupełnienie raportu rocznego za 2019 r. o opinię Rady Nadzorczej odnoszącą się do odmowy wyrażenia opinii przez firmę audytorską
26/08/20 18:28 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie kolejnej umowy dotyczącej rozwoju urządzenia Pregnabit Pro
16:20  brak uprawnień NESTMEDIC SA (24/2020) Żądanie akcjonariusza Spółki wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej z uwagi na up
24/08/20 20:42 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy na opracowanie oprogramowania dotyczącego produktu Pregnabit Pro
21/08/20 17:31 NESTMEDIC S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 17 września 2020 r.
16:40  brak uprawnień NESTMEDIC SA (23/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 17 września 2020 r.
14/08/20 19:31  brak uprawnień NESTMEDIC SA (22/2020) Korekta jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019
13:50 NESTMEDIC S.A.: Rozpoczęcie działań mających na celu pozyskanie finansowania za pośrednictwem platform cwowdfundingowych
baner_SCANER_920X112_10.jpg