Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.10, godz. 09:49
kontakt
IFIRMA

Komunikaty

24/07/20 15:25 IFIRMA S.A.: Istotne pozycje Sprawozdania Finansowego - I półrocze 2020
01/07/20 13:04 IFIRMA S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
30/06/20 14:09 IFIRMA S.A.: Treść podjętych uchwał ZWZ IFIRMA SA
13:22 IFIRMA S.A.: Treść podjętych uchwał ZWZ IFIRMA SA
12:18 IFIRMA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ IFIRMA SA w dniu 30 czerwca 2020 roku
04/06/20 15:06  brak uprawnień iFirma chce zmienić politykę dywidendową i przeznaczać 30-70 proc. zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy
14:51 IFIRMA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/05/20 00:34 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
04/05/20 20:47  brak uprawnień iFirma wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,03 na akcję
20:30 IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q1 2020
12:35 IFIRMA S.A.: Zaprzestanie prac nad Digitape
30/04/20 12:14 IFIRMA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 rok
20/03/20 05:37 IFIRMA S.A.: IFIRMA S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
06/03/20 12:43 IFIRMA S.A.: Zmiana polityki rachunkowości oraz jej wpływ na wyniki finansowe
11:25  brak uprawnień IFIRMA SA (1/2020) IFIRMA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
baner_SCANER_920X112_10.jpg