Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.23, godz. 20:58
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

07/02/20 17:17 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (6/2020) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta
06/02/20 18:14 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (5/2020) Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 23 grudnia 2019 roku
30/01/20 18:00 MERLIN GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2019 roku
28/01/20 19:00 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (4/2020) Powołanie osób zarządzających
22/01/20 17:49 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (3/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
17:45 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (2/2020) Powzięcie informacji w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzeniu nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2019 roku.
06/01/20 13:57 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (1/2020) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.
23/12/19 17:45 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (26/2019) Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej
17:38 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (25/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 23 grudnia 2019 roku MERLIN GROUP Spółka Akcyjna
29/11/19 16:11 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (24/2019) Wykup i umorzenie obligacji serii F7
25/11/19 18:42 MERLIN GROUP S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 23 grudzień 2019 r.
18:35 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (23/2019) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 23 grudzień 2019 r.
21/11/19 17:33 MERLIN GROUP S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8
20/11/19 19:48 MERLIN GROUP S.A.: Nawiązanie współpracy z Ticketmaster Poland Sp. z o.o. przez spółkę zależną od Emitenta
15/11/19 14:20 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (22/2019) Informację w sprawie Walnego Zgromadzenie Merlin Group S.A. zwołanego na dzień 17 października 2019 r
baner_SCANER_920X112_10.jpg