Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.12, godz. 01:34
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

07/11/19 16:46  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (20/2019) Rezygnacja Członka Zarządu
17/10/19 21:50 MERLIN GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 października 2019 roku
21:41  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (19/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do czasu ogłoszenia przerwy
20/09/19 16:38 MERLIN GROUP S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 października 2019 r.
16:23  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (18/2019) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 października 2019 r.
14/08/19 17:00  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (17/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
15/07/19 10:20 MERLIN GROUP S.A.: Otrzymanie postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości
03/07/19 20:34  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (16/2019) Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta
25/06/19 17:35  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (15/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
17:28  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (14/2019) Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej
17:21 MERLIN GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
28/05/19 15:57 MERLIN GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 24 czerwca 2019 r
15:48  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (13/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 24 czerwca 2019 r.
15/05/19 18:03  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (12/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
29/04/19 23:41 MERLIN GROUP S.A.: Oddalenie zażalenia w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości układowej
baner_SCANER_920X112_10.jpg