Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.26, godz. 11:31
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

20/05/20 20:13  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (10/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 czerwca 2020
20:02 MERLIN GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 czerwca 2020 roku
15/05/20 18:14  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (9/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport MerlinGroup za Q1 2020
13/05/20 18:01 MERLIN GROUP S.A.: sprostowanie raportu nr 6/2020 - aktualna Struktura Akcjonariatu
12/05/20 20:09 MERLIN GROUP S.A.: Aktualna Struktura Akcjonariatu
11/05/20 18:05 MERLIN GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania - zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
30/04/20 19:41 MERLIN GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania - zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
19:04 MERLIN GROUP S.A.: Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym
18:53  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (8/2020) Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta
20/03/20 20:13  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (7/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
19:49 MERLIN GROUP S.A.: Zawarcie kolejnego porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8
07/02/20 17:17  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (6/2020) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta
06/02/20 18:14  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (5/2020) Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 23 grudnia 2019 roku
30/01/20 18:00 MERLIN GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2019 roku
28/01/20 19:00  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (4/2020) Powołanie osób zarządzających
baner_SCANER_920X112_10.jpg