Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.09, godz. 07:06
kontakt
ODLEWNIE

Komunikaty

04/08/20 12:52 ODLEWNIE: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu
29/07/20 15:42 ODLEWNIE: Wybór Rady Nadzorczej Spółki
12:07 ODLEWNIE: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na ZWZ 28.07.2020 r.
11:44  brak uprawnień Odlewnie Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję
11:42 ODLEWNIE: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
11:28 ODLEWNIE: Uchwały podjęte i niepodjęte projekty uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 lipca 2020 r.
30/06/20 11:42 ODLEWNIE: Korekta raportu bieżącego nr 13/2020 z dn. 15.06.2020 r.
25/06/20 12:26 ODLEWNIE: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
11:55 ODLEWNIE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.07.2020 r.
15/06/20 14:51 ODLEWNIE: Zmiana rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2019 rok
14/05/20 07:50 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
28/04/20 08:06 ODLEWNIE: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04.05.2020 r.
09/04/20 12:52 ODLEWNIE: Zmiana porządu obrad ZWZ w związku z żądaniem akcjonariusza
11:45 ODLEWNIE: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 kwietnia 2020 roku
07/04/20 09:55 ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 04.05.2020 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg