Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.30, godz. 21:04
kontakt
TXM

Komunikaty

25/05/20 07:32 TXM S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu za I kwartał 2020 r.
07:30 TXM S.A.: Aktualizacja informacji w przedmiocie toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego - złożenie przez Nadzorcę Sądowego wyników głosowania oraz przyjęcie układu przez Wierzycieli TXM
07/05/20 12:22  brak uprawnień TXM otworzył wszystkie sklepy; widzi spadek liczby klientów
20/04/20 21:33 TXM S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu za I kwartał 2020 r.
21:30 TXM S.A.: Rezygnacja ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2020
15/04/20 08:32  brak uprawnień TXM zamierza zlikwidować ok. 40 sklepów
07:45 TXM S.A.: Informacja dot. działań podjętych przez Emitenta w reakcji na skutki ekonomiczne wynikające z epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
07:08 TXM S.A.: Wstępna informacja o sprzedaży Grupy TXM w pierwszym kwartale 2020 roku
30/03/20 16:13  brak uprawnień TXM zmienił z bankami część zapisów umowy restrukturyzacyjnej
15:51 TXM S.A.: Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zawieszenie uprawnień Banków
20/03/20 17:10 TXM S.A.: Informacje ws. zawieszenia obrotu akcjami Spółki
19/03/20 19:44  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki TXM SA W RESTRUKTURYZACJI
16/03/20 16:17 TXM S.A.: Informacja dot. wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową Emitenta.
15:35 TXM S.A.: Informacja dot. realizacji przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta w aspekcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
13/03/20 19:00 TXM S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 MAR
baner_SCANER_920X112_10.jpg