Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 17:07
kontakt
TXM

Komunikaty

15/10/20 18:05 TXM S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30/09/20 20:20 TXM S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
18/09/20 19:09 TXM S.A.: TXM S.A. formularz raportu półrocznego
17:16 TXM S.A.: Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zgoda Banków na powstrzymywanie się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi Przypadkami Naruszenia.
15/09/20 19:08 TXM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 r.
04/09/20 15:14 TXM S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 MAR
08:46 TXM S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 MAR
02/09/20 18:08  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki TXM S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
13:46 TXM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.
31/08/20 18:31 TXM S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 31 sierpnia 2020 roku
18:16 TXM S.A.: Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zgoda Banków na powstrzymywanie się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi Przypadkami Naruszenia.
13:00 TXM S.A.: Uprawomocnienie postanowienia o zatwierdzeniu układu
27/08/20 21:59 TXM S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
11/08/20 20:12 TXM S.A.: Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w zakresie pokrycia straty za rok 2019
07:30 TXM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - materiał uzupełniający oraz informacja ws. wniosku Zarządu ws. pokrycia straty
baner_SCANER_920X112_10.jpg