Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.20, godz. 20:53
kontakt
4MOBILITY

Komunikaty

05/08/19 20:22 brak uprawnień 4MOBILITY SA (20/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
01/08/19 14:34 brak uprawnień 4MOBILITY SA (19/2019) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2019 roku
24/07/19 15:12 brak uprawnień 4MOBILITY SA (18/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
16/07/19 17:48 brak uprawnień 4MOBILITY SA (17/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
16:40 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wznowionym po przerwie w dniu 16 lipca 2019 r.
16:28 brak uprawnień 4MOBILITY SA (16/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 16 lipca 2019 r.
18/06/19 17:55 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r.
17:45 brak uprawnień 4MOBILITY SA (15/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Mobility S.A. oraz treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30/05/19 12:35 brak uprawnień 4MOBILITY SA (14/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
12:23 4MOBILITY S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21/05/19 17:11 brak uprawnień 4MOBILITY SA (13/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2019 r.
17:10 4MOBILITY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2019 r.
20/05/19 22:25 brak uprawnień 4MOBILITY SA (12/2019) Raport roczny 4Mobility S.A. za rok obrotowy 2018
17/05/19 17:41 brak uprawnień 4MOBILITY SA (11/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.
14/05/19 23:27 brak uprawnień 4MOBILITY SA (10/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg