Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.21, godz. 14:25
kontakt
PFLEIDER

Komunikaty

13/11/19 12:15 PFLEIDERER GROUP SA: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
12:13 PFLEIDERER GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 12 listopada 2019 roku
07/11/19 15:04 PFLEIDERER GROUP SA: Powołanie Prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A. (Dyrektora Generalnego)
15:00 PFLEIDERER GROUP SA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pfleiderer Group S.A.
31/10/19 11:06 PFLEIDERER GROUP SA: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku
09/10/19 12:59 PFLEIDERER GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 8 października 2019 roku
01/10/19 13:57 PFLEIDERER GROUP SA: Złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
13:37 PFLEIDERER GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 30 września 2019 roku
25/09/19 17:10 PFLEIDERER GROUP SA: PFLEIDERER GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/19 15:06 PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
15:03 PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o nabyciu akcji w kapitale zakładowym Pfleiderer Group S.A. w drodze przymusowego wykupu
16/09/19 12:19 PFLEIDERER GROUP SA: Przymusowy wykup akcji Pfleiderer Group S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki
08:27  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki Pfleiderer Group S.A. w drodze przymusowego wykupu
07:12  brak uprawnień Volantis Bidco ogłasza przymusowy wykup akcji Pfleiderer Group po 26,6 zł za akcję
10/09/19 15:59 PFLEIDERER GROUP SA: Delegowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg