Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.26, godz. 02:19
kontakt
MCI

Komunikaty

24/02/20 15:19 MCI: Informacja o połączeniu MCI Capital S.A. ze spółką zależną - MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
15:17 MCI: Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz zmian Statutu Spółki
20/02/20 15:10 MCI: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane
14/02/20 16:48 MCI: Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
13/02/20 18:08  brak uprawnień MCI Capital otrzymało oferty na sprzedaż 945.259 akcji własnych
17:47 MCI: Skup akcji własnych - informacja o akceptacji ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.
12/02/20 17:53  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii P spółki MCI CAPITAL S.A.
07/02/20 21:43 MCI: Rezygnacja Członka Zarządu
31/01/20 13:38 MCI: Komunikat KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji emitenta
30/01/20 22:56 MCI: Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji emitenta do obrotu giełdowego
19:35  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A1 spółki MCI CAPITAL SA
17:29 MCI: Zawiadomienie obligatariuszy o wcześniejszym wykupie przez emitenta obligacji serii P
29/01/20 11:56 MCI: Przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A.
11:15 MCI: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
27/01/20 13:15 MCI: Wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii M
baner_SCANER_920X112_10.jpg