Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.17, godz. 21:14
kontakt
MCI

Komunikaty

05/11/19 12:17 MCI: Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu MCI Capital Spółka Akcyjna ze spółką zależną - MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
17/10/19 16:37 MCI: Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu MCI Capital Spółka Akcyjna ze spółką zależną - MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
16:31 MCI: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
30/09/19 16:18 MCI: Przyjęcie planu połączenia MCI Capital Spółka Akcyjna ze spółką zależną - MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
16:14 MCI: Zbycie akcji spółki Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
17/09/19 11:26 MCI: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii K
12/09/19 11:31 MCI: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii K
05/09/19 23:16  brak uprawnień MCI Capital zanotowało w II kw. 2019 stratę w wysokości 11,3 mln zł
22:12 MCI: MCI formularz raportu półrocznego
21/08/19 15:21 MCI: Zmiana terminu przekazywania raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
05/08/19 18:59 MCI: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane
02/08/19 17:16 MCI: Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
01/08/19 17:26  brak uprawnień MCI Capital skupi do 3 mln akcji własnych po 10 zł za papier
17:13 MCI: Skup akcji własnych - informacja o akceptacji ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.
31/07/19 18:19 MCI: Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg