Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.13, godz. 11:05
kontakt
MEXPOLSKA

Komunikaty

10/08/20 18:33 MEX POLSKA S.A.: Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Emitenta.
31/07/20 15:43 MEX POLSKA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 31 lipca 2020 r.
15:15 MEX POLSKA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 31 lipca 2020 r.
04/07/20 19:43 MEX POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.
04/06/20 18:21 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/20 20:29 MEX POLSKA S.A.: Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2019
20:18 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:17 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz raportu rocznego
13:53 MEX POLSKA S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019
19/05/20 18:47 MEX POLSKA S.A.: Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.
18/05/20 18:17 MEX POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
27/04/20 16:21  brak uprawnień Mex Polska zawiesza politykę dywidendową
15:58 MEX POLSKA S.A.: Informacja w sprawie polityki dywidendowej Emitenta
24/04/20 18:04 MEX POLSKA S.A.: Kolejna informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.
17:56 MEX POLSKA S.A.: Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg