Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.29, godz. 18:25
kontakt
FMG

Komunikaty

07/05/20 18:26 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Istotna transakcja Spółki
29/04/20 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Ustanowienie hipoteki
28/04/20 18:38 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy
17:17 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.
13:29 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Zmiana terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. i jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
19/03/20 14:44 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Polski Operator Energetyczny S.A. z Flexcom Sp. z o.o.
04/03/20 20:55 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości
02/03/20 13:13 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości
28/02/20 16:43 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Rozwiązanie istotnej umowy
16:36 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy
27/02/20 15:04 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lutego 2020 r., oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
14:25 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polski Operator Energetyczny S.A. w dniu 27 lutego 2020 roku
14:15 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polski Operator Energetyczny S.A. w dniu 27 lutego 2020 roku
31/01/20 18:32 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
29/01/20 16:03 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
baner_SCANER_920X112_10.jpg