Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.13, godz. 04:05
kontakt
KOGENER

Komunikaty

09/06/20 12:25  brak uprawnień ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (4/2020) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
12:14 KOGENERA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
04/06/20 14:37  brak uprawnień ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (3/2020) Skład Komitetu Audytu
03/06/20 13:32 KOGENERA: Podział wyniku za rok 2019 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 czerwca 2020 roku
13:28 KOGENERA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku
13:25 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 3 czerwca 2020 roku
02/06/20 19:53 KOGENERA: Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu
26/05/20 13:35 KOGENERA: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki
25/05/20 15:46 KOGENERA: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
21/05/20 13:56 KOGENERA: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki
12/05/20 17:16 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16:25 KOGENERA: Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 3 czerwca 2020 r., wprowadzona na żądanie Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A.
06/05/20 16:00 KOGENERA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 3 czerwca 2020 r.
28/04/20 17:30  brak uprawnień Kogeneracja szacuje, że miała w I kw. '20 ok. 203 mln zł EBITDA
17:12 KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg