Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.13, godz. 09:53
kontakt
I2DEV

Komunikaty

29/06/20 16:49  brak uprawnień I2 DEVELOPMENT SA (1/2020) i2 Development Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
16:39 I2 DEVELOPMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
16:30 I2 DEVELOPMENT S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 29 czerwca 2020
10:00 I2 DEVELOPMENT S.A.: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
26/06/20 21:57 I2 DEVELOPMENT S.A.: Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca sposobu podziału zysku za 2019 rok
23/06/20 09:57 I2 DEVELOPMENT S.A.: Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie rozliczenia części wyemitowanych obligacji serii J
09/06/20 13:08 I2 DEVELOPMENT S.A.: Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał
08/06/20 18:43 I2 DEVELOPMENT S.A.: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
02/06/20 12:10 I2 DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
11:55 I2 DEVELOPMENT S.A.: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
01/06/20 12:13  brak uprawnień i2 Development zmienia politykę dywidendową, rekomenduje przekazanie zysku na kapitał zapasowy
12:07 I2 DEVELOPMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał
11:58 I2 DEVELOPMENT S.A.: Rekomendacja Zarządu i2 Development S.A. dotycząca podziału zysku za 2019 rok
27/05/20 15:51 I2 DEVELOPMENT S.A.: Zmiana warunków emisji obligacji serii I
26/05/20 10:23 I2 DEVELOPMENT S.A.: Wybór nowego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
baner_SCANER_920X112_10.jpg