Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.09, godz. 07:49
kontakt
ARCHICOM

Komunikaty

06/08/20 17:17 ARCHICOM S.A.: Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za I półrocze 2020 roku
01/08/20 10:21 ARCHICOM S.A.: Informacja o zmianie Warunków Emisji Obligacji A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020
30/07/20 17:15 ARCHICOM S.A.: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Archicom S.A. - umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zmiana oznaczenia serii akcji
20/07/20 16:04  brak uprawnień Archicom prognozuje 170-190 mln zł zysku operacyjnego w '20
15:44 ARCHICOM S.A.: Publikacja prognozy wybranych wskaźników wyników finansowych Archicom S.A. na rok 2020 wraz z aktualizacją celów sprzedażowych na rok 2020
14/07/20 13:21  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2020 roku (tabela, aktl.)
09/07/20 13:17  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2020 roku (tabela)
03/07/20 09:32  brak uprawnień Archicom sprzedał w II kwartale 220 lokali
09:20 ARCHICOM S.A.: Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w II kwartale 2020 roku
29/06/20 22:25 ARCHICOM S.A.: Informacja o emisji obligacji A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020
25/06/20 15:57 ARCHICOM S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.
15:52 ARCHICOM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom SA w dniu 25 czerwca 2020 roku
15:44 ARCHICOM S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 25 czerwca 2020 roku
23/06/20 09:12 ARCHICOM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki
22/06/20 17:31 ARCHICOM S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej
baner_SCANER_920X112_10.jpg