Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.26, godz. 11:14
kontakt
IALBGR

Komunikaty

19/02/20 19:52 SATIS GROUP SA: Odroczenie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu
31/01/20 20:42 SATIS GROUP SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
28/01/20 16:56 SATIS GROUP SA: Odroczenie Odroczenie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układurozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu
23/01/20 11:53 SATIS GROUP SA: Postanowienie sądu o odrzuceniu skargi na postanowienie referendarza sądowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych
23/12/19 18:40 SATIS GROUP SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
18:32 SATIS GROUP SA: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór składu Komitetu Audytu
13/12/19 18:06 SATIS GROUP SA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
12/12/19 16:43 SATIS GROUP SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
09/12/19 17:07 SATIS GROUP SA: Wniosek Emitenta o umorzenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta
04/12/19 16:42 SATIS GROUP SA: Informacja o rozszerzeniu zakresu postepowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta
02/12/19 21:07 SATIS GROUP SA: Zawarcie układu z wierzycielami Emitenta
29/11/19 17:28 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/11/19 16:43 SATIS GROUP SA: Zaskarżenie postanowienia o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych
19/11/19 21:02 SATIS GROUP SA: Postanowienie Sądu Rejonowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych
14/11/19 16:32 SATIS GROUP SA: Informacja o rozszerzeniu zakresu postepowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg