Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.05, godz. 05:30
kontakt
IALBGR

Komunikaty

29/05/20 18:46 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/20 19:13 SATIS GROUP SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/05/20 13:18 SATIS GROUP SA: Zbycie akcji spółek zależnych Emitenta
30/04/20 22:07 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:43 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz raportu rocznego
10/03/20 13:46  brak uprawnień Sąd zatwierdził układ z wierzycielami Satis Group
13:29 SATIS GROUP SA: Zatwierdzenie układu z wierzycielami Emitenta
06/03/20 16:50 SATIS GROUP SA: Zamknięcie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu oraz odroczenie wydania postanowienia
19/02/20 19:52 SATIS GROUP SA: Odroczenie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu
31/01/20 20:42 SATIS GROUP SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
28/01/20 16:56 SATIS GROUP SA: Odroczenie Odroczenie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układurozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu
23/01/20 11:53 SATIS GROUP SA: Postanowienie sądu o odrzuceniu skargi na postanowienie referendarza sądowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych
23/12/19 18:40 SATIS GROUP SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
18:32 SATIS GROUP SA: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór składu Komitetu Audytu
13/12/19 18:06 SATIS GROUP SA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
baner_SCANER_920X112_10.jpg