Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.22, godz. 05:22
kontakt
COLUMBUS

Komunikaty

12/08/19 23:33  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (37/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
08/08/19 23:53  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (36/2019) Zarejestrowanie w KRS zmian Statutu Emitenta
07/08/19 11:59 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie kluczowej umowy współpracy w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 355 MWp
26/07/19 10:31  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (35/2019) Wykup obligacji na okaziciela serii C
10:24  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (34/2019) Terminowa wypłata odsetek za ostatni kupon z obligacji na okaziciela serii C
18/07/19 16:24 COLUMBUS ENERGY S.A.: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
09/07/19 23:46 COLUMBUS ENERGY S.A.: Nabycie przez Emitenta udziałów w spółkach
08/06/19 02:41 COLUMBUS ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2019 roku
01:49  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (33/2019) Powołanie Zarządu nowej kadencji
00:51  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (32/2019) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
07/06/19 23:24  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (31/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 7 czerwca 2019 roku
31/05/19 09:16 COLUMBUS ENERGY S.A.: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
25/05/19 12:14 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawiązanie spółki akcyjnej Columbus Elite S.A.
15/05/19 22:55 COLUMBUS ENERGY S.A.: Podpisanie umowy pożyczki
13/05/19 22:37  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (30/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg