Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.11, godz. 00:46
kontakt
MEDAPP

Komunikaty

10/07/20 17:19 MEDAPP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 sierpnia 2020 roku oraz projekty uchwał
17:11  brak uprawnień MEDAPP SA (20/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 sierpnia 2020 roku oraz projekty uchwał
08/07/20 19:02 MEDAPP S.A.: Zmiana udziału akcjonariusza w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta
07/07/20 09:52 MEDAPP S.A.: Pilotażowa Umowa wdrożenia CarnaLife System z CARINTART Sp. z o.o.
06/07/20 14:36 MEDAPP S.A.: Podpisanie umowy wykorzystania systemu telemedycznego CarnaLife
02/07/20 23:08 MEDAPP S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
23:00 MEDAPP S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i realizacji praw z warrantów przez osobę nadzorującą
01/07/20 18:59  brak uprawnień MEDAPP SA (19/2020) Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego Emitenta
08:54  brak uprawnień MEDAPP SA (18/2020) Uzupełnienie raportu rocznego z dnia 30 czerwca 2020 roku
30/06/20 22:32 MEDAPP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 29.06.2020 roku
22:20  brak uprawnień MEDAPP SA (17/2020) Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2019
20:17  brak uprawnień MEDAPP SA (16/2020) Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku
20/06/20 07:49  brak uprawnień MEDAPP SA (15/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki
18/06/20 05:44 MEDAPP S.A.: Umowa sprzedaży aplikacji CarnaLife System
17/06/20 08:11 MEDAPP S.A.: Podpisanie umowy wykorzystania systemu CarnaLife Holo ze szpitalem NEO Hospital Sp. z o.o. ONE Spólka komandytowa
baner_SCANER_920X112_10.jpg