Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 05:27
kontakt
CIASTZKR

Komunikaty

16/10/20 15:22  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (17/2020) Powołanie w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna
15:16  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (16/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Ciasteczka z Krakowa S.A.
08/10/20 15:03 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 03.11.2020 r. oraz projekty uchwał dotyczące zmiany nazwy spółki na Solar Innovation SA i przedmiotu działalności Emitenta
14:50  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 03.11.2020 r. oraz projekty uchwał dotyczące zmiany nazwy Spółki na Solar Innovation SA i przedmiotu działalności Emitenta
05/10/20 08:12 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Zmiana strategii działalności Emitenta
01/10/20 17:33 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o Ofercie
17:14 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
08:25 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Podpisanie umowy objęcia akcji i nabycie spółki fotowoltaicznej.
14/08/20 17:47  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (14/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
04/08/20 17:28 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
01/07/20 08:53 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 29 czerwca 2020 roku.
29/06/20 19:48  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZA Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 29 czerwca 2020 roku.
23/06/20 13:18 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 18 czerwca 2020 roku.
18/06/20 19:16  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (12/2020) Treść uchwał podjętych na NWZA Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 18 czerwca 2020 roku
19:01  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (11/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg