Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.07, godz. 20:12
kontakt
AUXILIA

Komunikaty

07/07/20 15:29 AUXILIA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r.
03/07/20 17:41 AUXILIA S.A.: Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z PHI Wierzytelności S.A.
01/07/20 14:55  brak uprawnień AUXILIA SA (12/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
30/06/20 16:31  brak uprawnień AUXILIA SA (11/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r.
16:12 AUXILIA S.A.: Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.
16:06  brak uprawnień AUXILIA SA (10/2020) Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.
25/06/20 16:42 AUXILIA S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - udzielenie pełnomocnictw w odniesieniu do liczby głosów przekraczających próg 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
19/06/20 16:12 AUXILIA S.A.: Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze dokonanych na instrumentach finansowych Emitenta
18/06/20 15:40  brak uprawnień AUXILIA SA (9/2020) Terminowy wykup oraz umorzenie obligacji serii B
10/06/20 22:32 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za maj 2020 r.
16:59 AUXILIA S.A.: Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z PHI Wierzytelności S.A.
15:09 AUXILIA S.A.: Rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. na żądanie akcjonariusza
14:57  brak uprawnień AUXILIA SA (8/2020) Rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. na żądanie akcjonariusza
03/06/20 12:13 AUXILIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał
12:05  brak uprawnień AUXILIA SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał
baner_SCANER_920X112_10.jpg