Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.01, godz. 01:12
kontakt
PARCELTE

Komunikaty

13/05/20 22:26 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (21/2020) Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku
21/04/20 23:37 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (20/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 21 kwietnia  2020 roku.
21:51 PARCEL TECHNIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2020 r.
14/04/20 14:51 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (19/2020) Korekta raportu 18/2020
03/04/20 23:40 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (18/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza
19/03/20 18:46 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (17/2020) Uzupełnienie raportu nr 15/2020
18:21 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (16/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. na dzień 21 kwietnia 2020
18:15 PARCEL TECHNIK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. na dzień 21 kwietnia 2020
18/03/20 23:54 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (15/2020) Powołanie Prezesa Zarządu
23:50 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (14/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu
23:45 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (13/2020) Raport roczny za 2019 r
17/03/20 21:40 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (12/2020) Uzupełnienie raportu 8/2020 i 9/2020
13/03/20 22:22 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (11/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
22:06 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (10/2020) Zmiana adresu Parcel Technik S.A.
11/03/20 16:03 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (9/2020) Powołanie trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg