Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.08, godz. 03:43
kontakt
SOFTBLUE

Komunikaty

19/06/20 18:24  brak uprawnień SOFTBLUE SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
18:13 SOFTBLUE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
10/06/20 18:19 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
29/05/20 20:25 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
20:20 SOFTBLUE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
20:15 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
19:58 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
27/05/20 06:09  brak uprawnień SOFTBLUE SA (5/2020) Raport roczny SoftBlue S.A. za rok 2019
26/05/20 18:21 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie trójstronnego listu intencyjnego
25/05/20 14:04  brak uprawnień SOFTBLUE SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
22/05/20 17:30 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie umowy o zachowaniu poufności
15/05/20 21:48  brak uprawnień SOFTBLUE SA (3/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020r.
15/04/20 18:51 SOFTBLUE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
18:42 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
27/03/20 19:18 SOFTBLUE S.A.: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: "Centrum Badawczo-Rozwojowe optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi"
baner_SCANER_920X112_10.jpg