Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.23, godz. 02:40
kontakt
KRVITAMI

Komunikaty

20/10/20 19:13 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2020
13/10/20 21:18 KRYNICA VITAMIN S.A.: Powiadomienie dotyczące ustanowienia zastawu na akcjach Emitenta
21:11 KRYNICA VITAMIN S.A.: Powiadomienie dotyczące ustanowienia zastawu na akcjach Emitenta
20:06  brak uprawnień Krynica Vitamin planuje wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '20 w kwocie 2 zł na akcję
19:59 KRYNICA VITAMIN S.A.: Przyjęcie Uchwały Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
09/10/20 23:47 KRYNICA VITAMIN S.A.: Informacja na temat reklamacji dezynfektantów wyprodukowanych przez Krynica Vitamin S.A.
08/10/20 21:29 KRYNICA VITAMIN S.A.: Informacja na temat produkcji dezynfektantów przez Krynica Vitamin S.A.
05/10/20 17:37  brak uprawnień W ramach wezwania na akcje Krynicy Vitamin nie zawarto żadnej transakcji
17:27  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki KRYNICA VITAMIN SA
30/09/20 17:04 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz raportu półrocznego
16/09/20 17:32 KRYNICA VITAMIN S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 1. półrocze 2020
01/09/20 15:12 KRYNICA VITAMIN S.A.: Stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego Wezwania
31/08/20 18:21 KRYNICA VITAMIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A.
18:00 KRYNICA VITAMIN S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg