Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.20, godz. 00:12
kontakt
LOKUM

Komunikaty

16/10/20 15:01 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku
13/10/20 09:53 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
08/10/20 16:14  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela, aktl.)
07/10/20 15:56  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela)
01/10/20 13:51  brak uprawnień Lokum Deweloper sprzedał w III kwartale 206 lokali wobec 64 lokali przed rokiem
13:11 LOKUM DEWELOPER S.A.: Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2020 r.
29/09/20 12:13  brak uprawnień Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub wartości godziwe pięciu deweloperów z GPW
10/09/20 12:05 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
02/09/20 07:17 LOKUM DEWELOPER S.A.: LOKUM DEWELOPER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/20 14:08 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie aneksów do przedwstępnych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przy al. Poprzecznej we Wrocławiu
31/07/20 15:35 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
29/07/20 13:54 LOKUM DEWELOPER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 29 lipca 2020 roku
13:42 LOKUM DEWELOPER S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 29 lipca 2020 r.
14/07/20 13:21  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2020 roku (tabela, aktl.)
09/07/20 13:17  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2020 roku (tabela)
baner_SCANER_920X112_10.jpg